Početna

Bosanes © All Rights Reserved.

PZU - POLIKLINIKA BOSANES
Tel: 033 725 900
Fax: 033 725 906
E-mail: kontakt@bosanes.com
Azize Šaćirbegović 16 (iza Robot Commerce-a, Hrasno)
71000 Sarajevo
Kontakt
Aktuelni članci
Estetska Hirurgija Početna. Usluge. Osoblje. Galerija. Kontakt.
Cista dojke

Ciste su vrlo česte promjene u dojci  žena koje dolaze na pregled. Ciste mogu biti pojedinačne ili mnogobrojne u jednoj ili u obje dojke. Mogu biti različite veličine od par milimetara do 2-3 cm sa tendencijom rasta.


Ciste su obićno bez simptoma, a rijetko mogu uzrokovati bol i iscjedak iz dojke. Iznenadnu bol može uzrokovati ruptura ciste ili ispražnjenje sadržaja u izvodne kanale. Velike ciste stvaraju izbočenja na dojci, a mogu se napipati kao uobličene glatke tvorbe. Ako je cista zbog količine sadržaja jako napeta, teško se može pri palpaciji razlikovati od raka dojke. Sadržaj ciste je obično tekućina razne gustoće i obojenosti.


Liječenje- Aspiracija sadržaja ciste metoda je izbora u terapijskom postupku. Smatra se da je punkcija palpabilne tvorbe u dojci prvi korak u kliničkom pregledu. Za ispravan postupak su važna dva pravila:

1. Poslije aspiracije sadržaja palpabilna tvorevina mora potpuno nestati, a ako ne nestane potreban je postupak  kao pri svakoj drugoj solinoj tvorbi (mamografija, citološka punkcija, operacijska biopsija).

2. Dobiveni sadržaj iz ciste ne smije biti sukrvav ili krvav. Ako je sadržaj krvav, neophodna je citološka analiza i vrlo često operativni zahvat.


Dvije  do tri sedmice nakon aspiracije, potreban je kontrolni pregled. Ukoliko se evidentira recidiv, potrebno je promjenu hirurški odstraniti, a potom i mikroskopski analizirati da se ne previdi intracistični karcinom.


GALAKTOKELA - cista ispunjena mliječnim sadržajem, a može se razviti nekoliko sedmica nakon laktacije. Manifestuje se kao bezbolna torevina u dojci. Punkcijom te tvorevine dobiva se tekući sadržaj sličan mlijeku. Nakon aspiracije se više ne pipa torevina u dojci. Nekada može nastati recidiv i u tom slučaju je potrebno punkciju ponoviti.